Mendengar untuk Hidup

Mendengar untuk Hidup Bunyi Antropogenik Istilah “antropogenik” sering digunakan oleh para saintis untuk merujuk kepada perubahan persekitaran yang disebabkan atau dipengaruhi oleh orang, baik secara langsung atau tidak langsung. Bunyi antropogenik pada dasarnya bermaksud bunyi yang dihasilkan oleh aktiviti manusia yang biasanya berkait dengan urbanisasi, pembangunan ekonomi, atau rangkaian pengangkutan dan lain-lain. Bunyi antropogenik kini …

Mendengar untuk Hidup Read More »