SIDLAB flow

Modul ini merupakan bahagian tambahan untuk SIDLAB Acoustics. Modul ini ialah alat 1-D yang pantas untuk mengira kejatuhan tekanan yang dihasilkan dari sistem muffler yang direka cipta. Ia mengira pengedaran aliran serta kejatuhan tekanan di dalam rantaian dengan menggunakan formula 2-port, dan memasukkan keputusan ke kiraan akustik dalam SIDLAB Acoustics. Prestasi akustik bagi sesetengah unsur seperti lubang-lubang amat bergantung kepada jumlah aliran dalam unsur tersebut. SIDLAB Flow menggunakan rantaian yang sama seperti yang ada dalam SIDLAB Acoustics.

SIDLAB Flow mengira:

 1. Pengedaran aliran: terdapat berapa aliran dalam kg/s yang sedang melalui setiap unsur.
 2. Jatuhan tekanan bagi setiap unsur dalam rantaian untuk aliran jisim inlet tertentu.
 3. Nombor Mach aliran dalam setiap unsur.
 4. Aliran – lengkung jatuhan tekanan bagi sesuatu sistem.

Aliran boleh dimasukkan ke dalam raintaian melalui dua kaedah:

 1. Sumber aliran yang ditentukan pada satu saluran masuk. Aliran masuk boleh didefinisikan sebagai:
  • Aliran jisim dalam kg/s
  • Kelajuan aliran dalam m/s
  • Nombor Mach aliran
 2. Beberapa sumber tekanan statik luaran disambungkan ke saluran masuk / keluar yang berbeza dalam rangkaian.
Verified by MonsterInsights