SIDLAB Acoustics High Frequency

Modul baharu ini mencipta model penyebaran bunyi di dalam saluran julat frekuensi tinggi dengan kaedah kuasa. Ia agak susah untuk menyatakan secara tepatnya frekuensi yang harus dimulakan, tetapi ia diandaikan bahawa kawasan berfrekuensi tinggi bermula dari dua hingga tiga kali frekuensi cut-off mod pertama. Dalam kawasan ini, terdapat banyak mod yang wujud dan panjang gelombang sangat kecil supaya bunyi diserap sebagai sinar dan tiada gandingan antara sumber dan sistem, serta kuasa akustik sama dengan nilai free-field. Dalam kawasan ini juga, kaedah mengenai kuasa boleh digunakan, maka menyiratkan bahawa setiap sumber digambarkan oleh kuasanya manakala bagi setiap elemen saluran digambarkan oleh pekali penghantaran (transmission coefficient).

Prosedur standard digunakan untuk mengira model-model mengenai kuasa. Model-model ini biasanya berdasarkan kiraan. Setiap sumber berkaitan dengan kuasa bunyi mengikuti kiraan standard. Kuasa bunyi ini diandaikan agar melalui sistem paip dan berkelakuan seperti semi-diffuse field, dan sebagai andaian trasisional dalam pengiraan HVAC kesan pantulan di simpangan, selekoh dan keratan rentas yang ubah secara tiba-tiba boleh diabaikan. Model ini sama seperti model mengenai kuasa yang klasik yang digunakan untuk akustik ruang.

Dalam teknik-teknik berkaitan dengan kuasa, model sumber-jalan-penerima (source-path-receiver) digunakan, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1. Dalam model ini, sumber merupakan penjana bunyi; jalan terdiri daripada apa-apa jua yang mempengaruhi bunyi semasa ia bergerak dari sumber ke penerima, manakala penerima biasanya tempat di mana seseorang mendengar bunyi tersebut. Istilah elemen menerangkan komponen sumber, penerima dan jalan secara kolektif. Lokasi penerima mampu mendengar semua bunyi yang bergerak ke lokasi tersebut. Beberapa sumber bunyi mungkin diwujudkan, bergantungan kepada aplikasinya, dan bunyi dari setiap sumber mampu bergerak ke penerima melalui satu atau lebih jalan. Tidak kira jumlah sumber bunyi dan jalan, setiap jalan dianalisasi secara individu, lalu superposisi setiap jalan dipertimbangkan. Model ini biasa digunakan dalam aplikasi HVAC.

Jalan dianalisasi dengan menambah dan mengurangkan kuasa yang dijana semula atau dilemahkan kepada jumpah jalan di setiap jalur frekuensi oktaf atau oktaf satu per tiga. Biasanya, renungan dianggap sebagai minor, maka kesannya boleh diabaikan. Tambah lagi, unsur yang menjana renungan ke belakang, diandaikan sebagai pelemahan tanpa mempengaruhi unsur-unsur yang bersambung dengannya.

SIDLAB Acoustics HF mengira:

 • Insertion Loss dalam jalur oktaf (dB dan dBA), untuk setiap kombinasi inlet/outlet sistem
 • Tekanan di luar rantaian,sama ada terpancar dalam free-field atau dalam ruang-ruang

UNSUR-UNSUR STANDARD 2-PORT frekuensi tinggi

 1. Paip
 2. Saluran
 3. Diffuser
 4. Diffuser segi empat tepat
 5. Saluran berlapis
 6. Saluran berlapis segi empat tepat
 7. Saluran fleksibel berlapis
 8. Pengembangan kawasan
 9. Pengecutan kawasan
 10. Ruang pengembangan
 11. Orifis
 12. Selekoh
 13. Selekoh segi empat tepat
 14. Plenum
 15. Peredam
 16. Peredam segi empat tepat
 17. Pelemahan yang ditentukan oleh pengguna
 18. Peredam sesekat

UNSUR-UNSUR STANDARD 1-PORT frekuensi tinggi

 1. Hujung terbuka
 2. Kipas
 3. Diffuser terminal
 4. Diffuser terminal segi empat tepat
 5. Inlet ditentukan oleh pengguna

Nod bercabang standard frekuensi tinggi

 1. Silang
 2. Silang segi empat tepat
 3. Simpang T
 4. Simpang T segi empat tepat
 5. Cabang sisi T
 6. Cabang sisi T segi empat tepat

Sumber standard frekuensi tinggi

 1. Kuasa bunyi kipas
 2. Inlet kuasa bunyi yang ditentukan oleh pengguna

Contoh Simulasi Sistem HVAC 

Prosedur standard adalah dengan menggunakan model kiraan berdasarkan kuasa. Model-model ini biasanya mengikuti pengukuran. Semua sumber berkaitan dengan kuasa bunyi berdasarkan pengukuran standard. Kuasa bunyi ini kemudian dianggapkan menyerapi sistem paip dan berkelakuan seperti semi-diffuse field, dan sebagai anggapan tradisional dalam kesan renungan di simpangan, selekoh dan silang pengiraan HVAC di mana ubahan secara tiba-tiba diabaikan. Model ini sama seperti model berdasarkan kuasa yang klasik dan digunakan untuk akustik ruang.

Dalam teknik-teknik berkaitan dengan kuasa, model sumber-jalan-penerima (source-path-receiver) digunakan, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1. Dalam model ini, sumber merupakan penjana bunyi; jalan terdiri daripada apa-apa jua yang mempengaruhi bunyi semasa ia bergerak dari sumber ke penerima, manakala penerima biasanya tempat di mana seseorang mendengar bunyi tersebut. Istilah elemen menerangkan komponen sumber, penerima dan jalan secara kolektif. Lokasi penerima mampu mendengar semua bunyi yang bergerak ke lokasi tersebut. Beberapa sumber bunyi mungkin diwujudkan, bergantungan kepada aplikasinya, dan bunyi dari setiap sumber mampu bergerak ke penerima melalui satu atau lebih jalan. Tidak kira jumlah sumber bunyi dan jalan, setiap jalan dianalisasi secara individu, lalu superposisi setiap jalan dipertimbangkan. Model ini biasa digunakan dalam aplikasi HVAC