sistem pengukuran NOR850

NOR850 merupapan sebuah sistem pengukuran pengagihan multi-siaran. Laporan dibuat dengan mematuhi pelbagai piawaian

PELANCARAN PERISIAN VERSI TERBAHARU 1.5

Norsonic baru sahaja melancarkan versi terbaharunya bagi sistem NOR850. Perisian baharu versi 1.5 ini menawarkan satu senarai panjang ciri-ciri baharu dan penambahbaikkan, termasuklah

  • Kebolehan untuk menyelaraskan posisi kursor/penujnuk tetikus pada pelbagai paparan
  • Sehingga 10 penanda ditentukan oleh pengguna boleh digunakan semasa pengukuran dengan mengunakan kombinasi kunci Alt + #. Dialog yang ditentukan oleh pengguna dipaparkan setelah pilihan dibuat di menu Penanda
  • Pengukuran berdasarkan mod umum Nor850 bleh dibacakan ke perisian NorReview versi 5.1 bagi siasatan lanjut
  • Menambah projek lain dan menyalin data dari pelbagai posisi antara projek
  • Mengguna semula data pengukuran daripada piawaian pengukuran lain
  • Ciri-ciri masa Tmax reverberation yang baharu yang menggunakan julat dinamik maksima pada setiap band frekuensi
  • Pengukuran frekuensi-tunggal dengan bandpass pengujaan bunyi (noise excitation) untuk menambahbaik signal kepada bunyi bagi kedua-dua tahap dan masa pengukuran reverberation
  • Ciri-ciri pengawalan TTL bagi kegunaan pembesar suara bergerak
  • Pengawalan mula/berhenti bagi Tapping Machine Nor277