SoundPLAN

SoundPLAN, noise mapping experience that you can count on

SoundPLAN 8

SoundPLAN, pengalaman pemetaan bunyi yang boleh anda percayai.

SoundPLAN Essential 5

SoundPLAN Essential 5 merupakan aplikasi dokumen tunggal terbaharu untuk perancangan bunyi persekitaran untuk jalanraya, jalan kereta api dan kemudahan perindustrian. Ciptakan peta kontur bunyi bandar raya dan sekitar dengan senang dari asas geometri 3D dan informasi trafik ataupun data kekuatan bunyi. Ia sesuai bagi pengguna yang tidak mempunyai pengetahuan mendalam tentang akustik dan ingin mendapatkan keputusan dalam masa yang pendek tetapi profesionalisme tinggi. Ia merupakan versi padat SoundPLAN, berdasarkan teras pengiraannya dengan mempunyai kuasa pengiraan yang kuat, pemprosesan data yang laju serta grafik yang cantik.