NORSONIC

BUNYI MEMBERI KESAN DALAM KEHIDUPAN KITA, DAN NORSONIC TELAH MENGUKURNYA DENGAN TEPAT

Sepanjang 50 tahun Norsonic telah menggunakan kepakaran teknikal kita untuk menghasilkan instrumen bunyi yang tinggi tahap ketepatan dan kualiti. Dengan menggabungkan teknologi maju dan mesra pengguna, Norsonic memberi tumpuan terhadap pengguna dan aplikasi berbanding instrumen yang merumitkan.
Sumber: Norsonic
 

PRODUK

Meter level bunyi/Penganalisis

Norsonic mempunyai pelbagai jenis sound level meter yang menggunakan piawaian sound level meter yang terbaharu

Sistem Pengukuran NOR850

Sebuah sistem pengukuran pengagihan multi-siaran yang melaporkan dengan mematuhi pelbagai piawaian

Kamera Akustik

Sebuah pendekatan terhadap kamera akustik yang berdasarkan modul yang memberikan pengguna resolusi yang tinggi serta mudah alih untuk pelbagai situasi pengukuran 

Verified by MonsterInsights