SIDLAB

SIDLAB Suite merupakan kombinasi penyelesaian perisian dan perkakasan untuk analisasi dan pengiraan penjanaan dan penyebaran bunyi di dalam rantaian saluran. Ini boleh digunakan bagi sistem pengambilan dan ekzos, penjanaan kuasa, rangkaian paip minyak dan gas serta sistem HVAC. Ia menawarkan pencirian lengkap sistem, termasuk simulasi dan pengesahan pengiraan. SIDLAB Acoustics dan SIDLAB Flow mereka cipta sistem yang mempunyai prestasi akustik bagus, serta mengekalkan tekanan yang cukup rendah. Keputusan tersebut akan dikesahkan dengan SIDLAN Measurement atau SIDLAB Acquisition di dalam SIDLAB Rig.

Peralatan SIDLAB Optimization and Parameterization memberi kemungkinan yang lebih besar bagi reka cipta yang cekap. Pengiraan SIDLAB dijalankan dalam MATFFLAB, di mana kod sumber akan disediakan. Ini merupakan kelebihan bagi pengguna yang maju untuk menjalankan analisasi mereka. Tempoh pengiraan selalunya beberapa saat dalam PC yang biasa. Pemprosesan lepasan dalam SIDLAB adakah senang dan berterus terang, dengan kemungkinan untuk menyimpan keputusan anda dalam pelbagai format. SIDLAB mempunyai pengalaman yang lama serta kaedah-kaedah yang mampu mencipta model yang tepat untuk pelbagai aplikasi akustik saluran, sama ada dalam bidang penyelidikan, pendidikan serta perundingan.

Modul-modul di bawah semuanya bersedia ada, dan berharga secara berasingan:

Acoustics (Akustik)

Modul ini menjana model penjanaan dan penyebaran bunyi berfrekuensi rendah dalam rantaian saluran kompleks.

Flow (Aliran)

Modul ini merupakan tambahan bagi SIDLAB Acoustics. Ini merupakan alat 1-D yang pantas untuk mengira kejatuhan tekanan yang dihasilkan oleh sistem muffler yang direka.

Acquisition/Measurement (Pemerolehan/Ukuran)

SIDLAB Acquisition digunakan untuk mendapatkan data pengiraan yang diperlukan untuk mencirikan sifat-sifat pasif akustik (e.g. Transmission Loss) bagi elemen 2-port (e.g. muffler ekzos atau pengambilan).

Acoustics High Frequency
(Akustik frekuensi tinggi)

Modul baharu ini mencipta model penyebaran bunyi di dalam saluran bagi julat berfrekuensi tinggi dengan kaedah kuasa (power method).

Muffler Performance Measurement
(Ukuran Prestasi Muffler)

Muffler banyak digunakan untuk mengurangkan kebisingan ekzos dan pengambilan mesin-mesin cecair untuk aplikasi yang berbeza. Setiap muffler harus dicipta secara berhati-hati bagi setiap enjin yang disambung.

Jemput memuat turunkan Risalah SIDLAB Simulation dan Risalah SIDLAB Rig 

Verified by MonsterInsights