Mikrofon PLACID PMP47

PLACID PMP47 merupakan mikrofon pemeluwap yang tinggi ketepatan yang dicipta berdasarkan IEC 61094-4 dan dikelaskan sebagai mikrofon kelas 1.

Mikrofon PMP47 telah dioptimumkan untuk ukuran pressure-field. Seperti semua mikrofon PLACID yang lain, PMP47 juga datang dengan sijil kalibrasi berindividu.

Muat turunkan lembaran data mikrofon PLACID PMP47