Mikrofon PLACID PMP41

PLACID PMP41 merupakan mikrofon pemeluwap yang tinggi ketepatan yang dicipta berdasarkan IEC 61094-4 dan dikelaskan sebagai mikrofon kelas 1.

Mikrofon PMP41 telah dioptimumkan untuk ukuran free-field. Seperti semua mikrofon PLACID yang lain, PMP41 juga datang dengan sijil kalibrasi berindividu.

Muat turunkan lembaran data mikrofon PLACID PMP41