Meter Level Bunyi Nor 145

Nor145 yang maju adalah Meter Level Bunyi/analizer terbaik kami

  • Mudah digunakan kerana skrin sentuh berwarna yang besar dan menu yang intuitif
  • Berkongsi antara muka pengguna yang sama dengan analizer bunyi Nor150, tetapi mempunyai kerangka yang lebih kecil dan ringan.
  • Nor145 adalah unit siaran tunggal yang di optimaiskan untuk penyambunganmudah ke NorVirtual App, NorCloud, NorRemote dan Nor850 melalui WLAN dan 3G/4G LTE yang terbina di dalam.