Kawalan Bunyi

          Kawalan bunyi (Noise Control) adalah gabungan kaedah yang diperkenalkan untuk mengelakkan individu terdedah kepada tahap kebisingan yang berbahaya. Ini sangat penting di persekitaran tempat kerja, di mana majikan harus sentiasa peka dengan potensi risiko yang boleh membahayakan pekerja. Langkah-langkah yang berbeza dapat diterapkan ke tempat kerja bergantung pada bahaya, misalnya mengendalikan sumber kebisingan, merancang semula tempat kerja, atau menggunakan alat pelindung pendengaran (IOSH, 2018).

          Berikut adalah beberapa statistik untuk memberi anda idea mengenai pentingnya kawalan kebisingan di persekitaran kerja (DOSH, 2018). Berdasarkan Penyakit Pekerjaan dan Keracunan 2017 yang dilaporkan, terdapat sejumlah 4787 kes Gangguan Pendengaran Berkaitan Bising Pekerjaan (HD) dari jumlah kes yang dilaporkan iaitu 6020. Ini memang membimbangkan, di mana jumlah kes HD telah meningkat 79.5% daripada jumlah kes, mengatasi banyak penyakit terkenal seperti Penyakit Paru Pekerjaan (OLD), Penyakit Kulit Pekerjaan (OSD), Keracunan Pekerjaan dan banyak lagi.

Simbol antarabangsa pekak dan kehilangan pendengaran. Mengikut Negeri Pulau Rhode dan Providence Plantations - Negeri Pulau Rhode dan Providence Plantations, Domain Awam, (Link)

          Oleh yang demikian, Departemen Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (JKKP) telah membuat beberapa strategi untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai had pendedahan kebisingan dan tanggungjawab majikan dan pekerja. Sebagai contoh, Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHMP) 2016-2020 telah dirilis untuk memperkenalkan lima strategi utama untuk meningkatkan kesedaran, tanggungjawab, dan komitmen pihak berkepentingan terhadap OSH. Mereka adalah:

 • Kepimpinan Kerajaan
 • Pengukuhan Pengurusan OSH
 • Perkongsian dan Rangkaian OSH
 • Mengarusutamakan Kebersihan Industri
 • Perikatan Antarabangsa

          DOSH juga telah menerbitkan Pelan Strategik untuk Penguatkuasaan Peraturan Pendedahan Kebisingan (2018-2020) sebagai tambahan kepada OSHMP. Di sini, mereka menyenaraikan perincian dari pelbagai aspek ukuran, seperti yang ditunjukkan di bawah:

          Semua pihak digalakkan untuk mematuhi garis panduan dan rancangan oleh DOSH untuk mewujudkan tempat kerja yang selamat dan sihat untuk semua orang, dengan menanamkan Budaya Pencegahan.

          Berikut adalah latar belakang ringkas mengenai pematuhan peraturan kebisingan. Seperti yang ditunjukkan dalam bahagian Penguatkuasaan di atas, majikan harus melalui tiga tahap untuk lulus penilaian pendedahan dan prosedur kawalan.

Keperluan Undang-Undang di Malaysia

          Untuk mempromosikan kawalan kebisingan dalam industri, DOSH telah membuat peraturan sejak tahun 1989, yang merupakan Peraturan Kilang & Mesin (Pendedahan Kebisingan), 1989 (Lee, 1989). Peraturan ini dibuat berdasarkan Akta Kilang & Mesin, 1967, dan mula berkuatkuasa secara rasmi pada 1 Februari 1989.

          Objektif peraturan kebisingan adalah untuk mencegah terjadinya kebisingan menyebabkan tuli, dan bertindak sebagai panduan hukum untuk menjaga pendengaran pekerja dengan menetapkan standar dan prosedur minimum. Pada ketika ini, majikan memikul tanggungjawab yang besar untuk memastikan keselamatan pekerja mereka dari pendedahan bunyi bising. Tanggungjawab mereka merangkumi:

 • melakukan pemantauan pendedahan bunyi
 • mengurangkan pendedahan pekerja terhadap kebisingan melalui kejuruteraan, pentadbiran, dan penggunaan peralatan pelindung diri
 • mewujudkan program ujian audiometrik
 • menghadiri program latihan dan pendidikan institut
 • mewujudkan penyimpanan rekod yang betul
Kebisingan di persekitaran kerja sangat berbahaya. Imej dari sini

          Menurut persyaratan hukum yang ditetapkan oleh pihak berwenang, Reg. 5 & ​​6 menyatakan bahawa tidak ada yang dibenarkan untuk didedahkan

 • 90 dB (A) selama 8 jam atau Jadual Pertama atau dos bunyi harian 1.0
 • 115 dB (A) pada bila-bila masa
 • 140 dB (A) untuk bunyi impulsif

di mana Jadual Pertama adalah seperti berikut:

Tahap Kebisingan

(dB(A) – Perlahan)

Tempoh Pendedahan Dibolehkan sehari

(jam – minit)

85

16-0

90

8-0

95

4-0

100

2-0

105

1-0

110

0-30

115

0-15

          Untuk Pemantauan Pendedahan, majikan mesti sentiasa memantau pendedahan pekerja untuk mengenal pasti apakah ada pekerjanya yang berisiko terdedah kepada tahap kebisingan di atau di atas tahap tindakan. Ini dapat dilakukan melalui penilaian yang dilakukan oleh Orang yang Kompeten dengan menggunakan peralatan dengan standard IEC (seperti pada Peraturan 9, 10, 11 dan 12). Selepas itu, pemberitahuan pekerja harus dilakukan dalam masa 2 minggu sejak itu.

          Terdapat banyak langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai kawalan kebisingan yang berkesan, dan masing-masing menunjukkan tahap keberkesanan yang berbeza. Secara umum, mereka diklasifikasikan ke dalam dua kategori untuk kaedah pematuhan: Kawalan kejuruteraan dan pentadbiran, dan Alat Perlindungan Pendengaran.

          Majikan boleh merujuk kepada tahap keberkesanan dari panduan untuk mula melaksanakan langkah-langkah kawalan kebisingan di syarikatnya. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, langkah-langkah kawalan kejuruteraan dan pentadbiran lebih berkesan dibandingkan dengan menggunakan alat pelindung pendengaran. Oleh itu, yang terbaik adalah bermula dengan mencuba kaedah kejuruteraan dan pentadbiran, dan hanya menggunakan pelindung pendengaran apabila diperlukan.

Rujukan

DOSH, 2018. Introduction of Noise & Legal Requirement, s.l.: Department of Occupational Safety and Health Malaysia.

IOSH, 2018. Noise – noise control measures. [Online]
Available at: https://iosh.com/resources-and-research/our-resources/occupational-health-toolkit/noise/control-measures/
[Accessed July 2020].

Lee, K. S., 1989. Factories & Machinery (Noise Exposure) Regulations, s.l.: Federal Subsidiary Legislation.

 

Ditulis oleh Seow Khei Yinn

Disiarkan pada 03 September 2020

Leave a Comment