Impedance Tube, Kundt’s Tube, Sound Absorption And Transmission Loss

Ukuran impedance tube (juga dikenali sebagai Kundt Tube) memberi normal incidence absorption coefficient bagi lapisan tekstil yang mempunyai diameter kecil (biasanya kurang daripada 10 cm).

Keputusan ukuran boleh digunakan untuk membandingkan pretasi penyerapan sesuatu bahan serta simulasi akustik.

Sebenarnya, penyerap amat besar, di mana struktur dan konfigurasinya mungkin terlalu kompleks serta sebahagian daripada reka cipta akustik. Selain itu, penyerap-penyerap akan terdedah kepada bunyi sebenar di mana bunyi boleh datang dari pelbagai arah.

Kit impedance tube PLACID terdapat 2 tube dengan diameter 30 dan 100 mm untuk merangkumi seluruh julat frekuensi. Sebuah pembesar suara dipasang di hujung tube dan mampu mengeluarkan bunyi yang tepat daripada penjana signal dan dibesarkan oleh pembesar suara.

Mikrofon digunakan untuk mengukur kekuatan bunyi di kedudukan yang tetap. Perisian PLACID akan mengira properti akustik normal incident bahan berdasarkan fungsi frequency response yang diukur antara beberapa kedudukan ukuran. 

Kit impedance tube tersebut mampu menentukan pekali penyerapan bunyi serta transmission loss.

PI8810, 100 mm impedance tube, frequency range 63 Hz – 1600 Hz

PI8803, 30 mm impedance tube, frequency range 800 – 6300 Hz

Impedance tube boleh mengukur pekali penyerapan bunyi dan transmission loss, ISO10543-2, ASTM E1050-08.

Mikrofon yang digunakan: 1/4″ Class 1, 20 Hz to 20 kHz (BNC to SMB connector)

Aplikasi Impedance Tube

  • Ujian mengenai ciri-ciri bahan, serta mengesahkan pematuhan bahan sebelum menggunakan bahan tersebut dalam reka bentuk
  • Reka cipta penyelesaan akustik dalam kapal terbang, helikopter, kapal layar dan bahagian dalam kenderaan dengan memilih rawatan akustik dan penghalang bunyi yang paling optimum
  • Penyelidikan dan pembangunan produk-produk kawalan bunyi dengan menanda araskan produk kompetitif
  • Kerja penyelidikan bagi para pelajar dan universiti
  • Mengesah dan mengalibrasi kedah-kaedah teori dan pengiraan seperti pemodelan akustik

Tentukan Ciri-ciri Bahan

Bahan yang digunakan dalam aplikasi akustik sama ada digunakan untuk penyerapan bunyim ataupun untuk kehilangan penghantaran bunyi. Pereka akustik harus memahami ciri-ciri bunyi bagi sesetengah bahan secara tepat supaya dapat melakukan ramalan. Ujian bagi sesuatu bahan dalam Impedance Tube sangat cepat dan tepat.

Muat turunkan lembaran data PLACID Impedance Tube

Impedance Tube Kundt Tube ISO 10534-2, sound absorption and transmission loss