CS18P HS

Kalibrasi primer bagi sensor kejutan transduser serta instrumen ukuran yang lengkap (rantaian ukuran) dengan ketepatan dan kecekapan yang tinggi, berdasarkan ISO 16063-13.

  • Julat amplitud sehingga 750,000 m/s2
  • Berat sensor sehingga 30 gram
  • Kalibrasi primer bagi sensor kejutan transduser berdasarkan ISO 16063-13
  • Kalibrasi primer bagi standard rujukan accelerometer kejutan
  • Kesedaran untuk semua kalibrasi automatik berdasarkan ujian sendiri

SE-221 HOP-(V)HS