CS18 SPL-VLF

Kalibrasi sekunder ruang tekanan bagi mikrofon ukuran dan rantai ukuran mikrofon.

  • Julat frekuensi: 0.1 Hz … 31.5 Hz
  • Kalibrasi ruang tekanan dalam julat infrasound
  • Peralatan dalam ujian adalah tertanam sepenuhnya dalam ruang tekanan
  • Ketidaktentuan pengukuran yang terbaik

SQ-03 (Pressure Generator)