CS18 MS

Kalibrasi sekunder bagi sensor kejutan serta instrumen ukuran yang lengkap (rantaian ukuran) dengan ketepatan dan kecekapan yang tinggi, berdasarkan ISO 16063-22 (kalibrasi mengikut cara perbandingan)

  • Hopkinson-bar dengan Piezo-Actuator (Patent)
  • Pengujaan yang boleh disesuaikan (tempoh dan amplitud kejutan boleh dikawal secara bebas)
  • 200 m/s² … 40.000 m/s²
  • shock duration 40 µs … 360 µs
  • Operasi automatik / separuh automatik
  • E.g. kalibrasi transduser kejutan atau rantai pengukuran

SE-220 HOP-MS

PA14 – 500

Maklumat mengenai hak pelindungan yang selanjutnya boleh dijumpai di sini