CS18 LMS

Kalibrasi sekunder bagi sensor kejutan serta instrumen ukuran yang lengkap (rantaian ukuran) dengan ketepatan dan kecekapan yang tinggi, berdasarkan ISO 16063-22 (kalibrasi mengikut cara perbandingan)

  • Pengujaan kejutan separuh sinus
  • Julat amplitude 50 m/s² … 100,000 m/s²
  • Operasi automatik / separuh automatik 
  • Tempoh kejutan kurang daripada 0.1 ms … 5 ms
  • E.g. Kalibrasi transduser kejutan atau rantai pengukuran